Centrum Rehabilitacji Kompleksowej otwiera placówkę w Warszawie