Obraz hormonalny człowieka, jak ważna jest dla nas tarczyca